MOTD

Tổng cộng 1 bài viết nằm trong 1 trang

Thay đổi Message Of The Day - MOTD trong Ubuntu 13:28 09/02/2012

Thông thường, mỗi khi người dùng khởi động ứng dụng Terminal trong Ubuntu thì hệ thống sẽ ngay lập tức hiển thị 1 đoạn tin nhắn, hay còn gọi là Message Of The Day – MOTD. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng trong số chúng ta lại không biết rằng phần tin nhắn đó hoàn toàn thay đổi được, các bạn có thể tự soạn thảo nội dung text theo ý muốn, gán thêm một số dạng dữ liệu khác...

Trang:
«1...»
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google