Thêm tài khoản Hotmail và Live Email vào Outlook 2010

Cập nhật lúc 07h04' ngày 03/09/2010

Quản Trị Mạng - Mới đây, Microsoft đang rục rịch đưa ra bản cập nhật tiếp theo của dịch vụ Hotmail, hứa hẹn mang lại dịch vụ webmail tốt hơn. Tuy nhiên, bản chắp vá Outlook 2010 của Microsoft đã xuất hiện. Làm cách nào để đăng nhập Hotmail thông qua Outlook

Phiên bản outlook 2010 hoạt động với nhiều phiên bản email khác nhau, bao gồm cả các tài khoản sử dụng giao thức POP3, IMAP và Exchange. Vấn đề xuất hiên đó là POP3 và IMAP là email đồng bộ hóa, không hiển thị lịch và danh sách liên hệ giống như email của Exchanges. Tuy nhiên, với Hotmail, bạn có thể đồng bộ hóa email, danh sách liên hệ, lịch với outlook với Hotmail Connector. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng xem được toàn bộ dữ liệu PIM ở bất kì đâu. Hãy theo dõi hướng dẫn giúp thiết lập Hotmail và Live Mail vào tài khoản Outlook 2010 của bạn.

Bắt đầu

Cách dễ dàng nhất để gắn Hotmail vào Outlook là cài đặt outlook Hotmail Connector (bản 32 bit64 bit). Outlook fai được đóng trước khi tiến hành cài đặt như thông thường.

Nếu bạn đăng ký tài khoản Hotmail trong khi thiết lập New Account  của Outlook trước khi cài đặt Hotmail Connector thì Outlook sẽ giúp ban tải Hotmail Connector. Tuy nhiên, bạn sẽ phải thoát Outlook trước khi cài đặt Connector, Sau đó lại phải đăng nhập lại thông tin của bạn khi bạn khởi động lại Outlook. Vì vậy, sẽ dễ dàng hơn nếu ban đầu bạn chỉ cài đặt Outlook.

Thêm tài khoản Hotmail vào Outlook

Giờ bạn đã sẵn sàng thêm tài khoản Hotmail vào Outlook. Khi mở Outlook 2010 bạn sẽ thấy màn hình xanh, nhấn Next để tiếp tục

Chọn Yes > Next

Nếu bạn đã có 1 tài khoản email trong Outlook, bạn có thể mở thêm tài khoản mới bằng cách  kích vào File > Add account

Nhập thông tin tài khoản Hotmail > Next

Trang: 
Lamle (Howtogeek)
Đánh giá(?):
META.vn | Mua sắm trực tuyến
Bài viết mới nhất
Xem tất cả
Bài viết cũ hơn cùng chủ đề