Ánh xạ ổ đĩa trong Windows 7

Cập nhật lúc 15h35' ngày 20/02/2010
Quản trị mạng - Ánh xạ ổ đĩa là một tiến trình giúp chúng ta có thể kết hợp một chữ cái ổ đĩa cục bộ (từ A đến Z, những chữ cái được được các phân vùng sử dụng) với một vùng trên máy tính khác trong mạng (giống như một thu mục chia sẻ) hay một địa chỉ trên Internet (như trang FTP).

Ánh xạ ổ đĩa rất hữu dụng đặc biệt trong khi làm việc với nhiều hệ điều hành trên cùng một mạng. Ví dụ, nếu chúng ta sử dụng kết hợp Windows 7 và Windows XP trong mạng gia đình thì chúng ta không thể tận dụng hết tính năng của HomeGroup. Khi đó, ánh xạ ổ đĩa sẽ là một giải pháp thay thế tốt nhất.

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp ánh xạ một ổ đĩa mạng tới một thư mục chia sẻ qua mạng, đồng thời ánh xạ tới một địa chỉ Internet, như một trang FTP.

Khởi chạy Map Network Drive Wizard

Có một số cách khởi chạy Map Network Drive Wizard khác nhau. Chúng ta có thể click đúp vào shortcut Computer sau đó click vào nút Map network drive ở thanh công cụ phía trên. Cần nhớ rằng nếu chúng ta duyệt tìm qua bất kì phân vùng nào thì nút này sẽ ẩn đi, nó chỉ xuất hiện trong của sổ Computer mặc định như trong hình 1.

 

Hình 1.

Cách khác, phải chuột lên biểu tượng Computer chọn Map network drive. Khi đó Map Network Drive Wizard sẽ xuất hiện.

Ánh xạ một thư mục chia sẻ trên mạng

Trước tiên, lựa chọn chữ cái ổ đĩa muốn sử dụng trong tiến trình ánh xạ. Sau đó, click vào nút Browse rồi lựa chọn địa chỉ mạng muốn ánh xạ.

 

Hình 2.

Trong cửa sổ Browse, lựa chọn máy tính và thư mục chia sẻ muốn ánh xạ tới. Sau khi lựa chọn xong nhấn OK.

 

Hình 3.

Nếu không muốn sử dụng nút Browse, chúng ta có thể nhập trực tiếp địa chỉ của thư mục chia sẻ muốn ánh xạ, hoặc truy cập vào địa chỉ đó bằng Windows Explorer rồi phải chuột lên thư mục chọn Map network drive.


Trang: 
Hiển Bùi (Theo 7tutorials)
Đánh giá(?):
META.vn | Mua sắm trực tuyến
Bài viết mới nhất
Xem tất cả
Bài viết cũ hơn cùng chủ đề